En hållbar produktionsanläggning

Med kunskap om belysning, potentialen att tillverka våra egna produkter och vårt långsiktiga förhållningssätt vill vi på Aura Light ta en aktiv roll att skapa ett mer hållbart belysningsalternativ, från råvara till färdig produkt.

Med fabrik och produktionslinje i småländska Vimmerby i Sverige ligger vi nära tillhands våra kunder. Här arbetar en stab på närmare 100 belysingsexperter med bland annat produktutveckling för design, utveckling, testning och uppgradering av belysningsprodukter samt hela produktion som tillverkar, monterar, förpackar och sänder iväg våra produkter. Här har vi förmånen och flexibiliteten att utveckla en produktionslinje som är hållbar och ren, från ax till limpa. Allt startar med beslutet att gå grönt. Med avstamp ur FN:s mål nio: hållbar industri, innovationer och infrastruktur, går vi steg för steg mot hållbarare belysningstillverkning för att möta upp FN:s globala hållbarhetsmål.

Mindre nytt, mera gammalt

Vi både tar emot och skickar iväg enorma mängder förpackningsmaterial varje år. Denna slit och slängvara vill vi minska genom att återanvända material vi får in, ersätta fyllmaterial med återvunnet spån från inkomna kartonger, packa smartare och minska materialåtgången och välja packmaterial som är bättre för miljön.

Vi har en stor maskinpark som har tjänat oss väl i många år. I takt med att de gamla byts ut passar vi på att välja energismarta maskiner som ger minimal mängd spill och som möjliggör för oss att tillverka belysning i hållbart material och på ett grönare vis. Vårt mål är att alla maskiner skall granskas ur ett hållbarhetsperspektiv innan köp för bästa möjliga miljöval.

Mycket av vårt hållbarhetsarbete mynnar ut i en och samma positiva vinst – minskade transporter. Långa och tunga transporter är idag en stor miljöbov och vi vill dra vårt strå till stacken för att minska på onödiga transporter. Med smartare förpackningar, mindre avfall, smartare logistik och nya transportmål, siktar vi på att transportera grönare. Vårt mål är XXX.

Med hela produktionen på ett ställe kan vi enkelt övervaka den steg för steg och säkerställa säker och minimal hantering av kemikalier, smartare och energieffektivare produktion samt att alla våra anställda får arbeta i en säker, hälsosam och trivsam miljö.

Återvinning för nytt liv

Tillsammans med Stena Recycling kan vi ge gammalt material chansen att få nytt liv och allt vårt avfall hanteras på ett säkert vis.