Aura T8 Ultimate Reflector Long Life

  • Tänder upp direkt även i kalla miljöer
  • Minskade underhållskostnader med 2/3
  • God färgåtergivning
Välj artiklar >>

Aura T8 Ultimate Reflector Long Life är ett energibesparande lysrör för smutsiga miljöer, där lysröret är inkapslat i ett yttre glashölje. På insidan av höljet sitter det ett inbyggt reflektorskikt som styr ljuset.  Lysrörets förmåga att rikta ljusflödet gör att det inte störs av all den skymmande smuts som ofta fastnar ovanpå en ljuskälla. Reflector Long Life rekommenderas i anläggningar med nedsmutsande verksamhet – men där kraven på en kraftfull och riktad belysning är höga. 

Artiklar