Upptäck lösningar för det moderna kontoret

Idag arbetar vi på ett helt annat sätt i våra kontor än vad vi gjorde för några år sedan. Det blir allt mer vanligt med öppna planlösningar, aktivitetsbaserade rum och möjligheten att variera sin arbetsplats för dagen, beroende på arbetsuppgift och behov. I takt med att våra arbetsmönster förändras måste det även säkerställas att kontorsbelysningen kan anpassas för så väl arbetsuppgift som den enskilde personen. Variation, bländning, reflexbländning, belysningsstyrka och fördelning är några viktiga komponenter att ha i åtanke vid belysningsplanering av kontor.

Här har vi samlat kunskap, referenser och produkter inom området belysning för kontor.

 

Variera ljuset på kontoret

En välplanerad kontorsbelysning bidrar till både välmående, trivsel och kreativitet. Förutom att belysa själva arbetsplatsen är det viktigt att skapa variation med omfältsljuset.

Läs mer

Populära produkter för kontorsbelysning

Belysning för arbete, möten och team work

På Bixia spelade kontorsbelysningen en större roll än att bara ge ljus. Belysningen är också en del av inredningen och höjer den allmäna trivseln i kontoret.