Minskat klimatavtryck

För att minska klimatavtrycket så mycket som möjligt har vi tagit fram en armaturstomme av koldioxidsnål aluminium för Helags. I samarbete med Hydro har vi valt att arbeta med REDUXA; ett av Hydros grönare aluminiumalternativ som består av primäraluminium producerat med förnybar energi. Hydro Reduxa erbjuder - tack vare användningen av förnybar energi från vatten, vind och sol - 4 1/2 gånger lägre CO2 per kilo aluminium än det globala genomsnittet. Valet av material och komponenter är viktigt i utvecklingsprocessen av nya produkter. Hållbarhet ligger i vårt DNA och i utvecklingen av en ny produkt tittar vi på hur vi kan göra skillnad ur ett hållbarhetsperspektiv. Att välja energieffektiva och hållbara komponenter och material som har lägre miljöpåverkan är en självklarhet för oss. Helags är vårt senaste exempel där miljön står i fokus.

Produkt