Myter & sanningar om LED

Vad stämmer egentligen och vad stämmer inte när man pratar om LED-lysrör? Många påståenden cirkulerar och det har lett till en del missvisande rykten. Vi reder ut några av de vanligaste frågorna.

 

Jag måste bygga om hela armaturen innan jag installerar LED-lysrör.

Falskt – I de allra flesta armaturer går det bra att byta ut ett fluorescerande lysrör mot ett LED-lysrör utan andra åtgärder. Vid speciella HF-don och för AC-rör kan man behöva göra ytterligare åtgärd, men i 9 av 10 fall går det att byta från standard- till LED-lysrör.

 

Om jag byter till LED-lysrör gäller inte CE-märkningen.

Falskt – Eftersom man inte gör någon åverkan på armaturen utan bara byter lysrör kvarstår CE-märkningen*.

 

Om jag byter från konventionella lysrör till LED-lysrör riskerar jag att få ett sämre ljus.

Falskt – Vissa LED-lysrör kan ha något lägre angiven lumeneffekt än motsvarande fluorescerande lysrör, men eftersom LED-lysrör har riktat ljus blir ljusintensiteten och belysningsstyrkan ändå liknande eller bättre.

 

LED-lysrör har sämre livslängd i jämförelse med ett konventionellt lysrör.

Falskt – LED-lysrör har betydligt längre livslängd än motsvarande standard-lysrör och bättre underhåll av ljusmängden under hela livslängden.

 

LED lysrör har sämre CRI-värde** än konventionella lysrör.

Falskt – Färgåtergivningen för LED-lysrör liknar eller är bättre än fluorescerande lysrör.

 

LED-lysrör är inte dimbara.

Dot_forrest.pngSant – Med mycket få undantag är LED-lysrör inte dimbara.

 

*CE-märkningen visar att produkten uppfyller EU:s normer för säkerhet, hälsa och miljöskydd.

**CRI anger färgåtergivning

 

SE_Button_download_pdf_arrow_249x59px.png

Aura LED Opti T8 HF G3_slim.png

Att tänka på vid byte till LED

Vissa belysningsarmaturen behöver anpassas för att fungera med LED-lysrör

Om armaturen är utrustad med tändare används ett magnetiskt don och alla T8 LED-lysrör för CCG (magnetiskt don) fungerar. Om armaturen är utrustad med ett HF-don (elektroniskt don), kontrollera att den aktuella typen av HF-don finns i våra publicerade kompatibilitetslistor (du hittar listorna här). Detta gäller både T8 HF och T5 HF.

 

Kompatibiliteten avgör om det räcker med ett byte av driver

Om det befintliga HF-donet inte är kompatibelt är lösningen att byta till ett kompatibelt HF-don eller att koppla om armaturen till 230V AC, alltså direkt till eluttag utan drivdon. Detta kan göras för både T8 och T5 armaturer.