Smart ljusdesign för smartare skolor

Ett av skolans främsta uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Det är flera faktorer som spelar in för att skapa en plats som främjar lärande, en av dom är den fysiska miljön och belysningen. Ljusets inverkan på vår hälsa och välbefinnande har tydligt kunnat påvisas i flera studier och framför allt barn påverkas av ljusets effekter. I pilottester med klassrum utrustade med dynamisk och varierande belysning har man upplevt flera positiva resultat: Barn och lärare mådde och trivdes bättre och de upplevde att det var lättare att lära sig, koncentrera på arbetsuppgiften och prestera i prov. 


Varje skola har sina egna förutsättningar, utmaningar och möjligheter att skapa optimal belysning i sina klassrum och lokaler. Vår ljusdesigner Gabriella Sköld delar med sig av ett par grundstenar och rekommendationer för att ta fram en belysningsinstallation som ger det där lilla extra.

 

Ljusnivå och ljusfördelning

I rum för lärande är det först och främst viktigt att säkerställa en jämn ljusnivå på arbetsytan, men i övriga rummet är en varierad belysning med blandning av direkt ljusbild och indirekt ljus att rekommendera för att skapa goda synergonomiska förutsättningar. SS-EN 12464-1 ställer krav på belysning av arbetsplatser som varierar  beroende på typ av undervisning, aktiviteter och synuppgifter, alltså hur krävande det är för ögat. I en exempelvis en förskola är det inte lika högra krav på ljusnivå som i ett klassrum på en högskola. 

Dagens klassrum kan till utformningen vara lika men användningsområdet blir allt bredare och ställer allt fler krav på flexibel belysning. Flera olika typer av undervisningsformer kan innebära att möblemanget ändras beroende på aktivitet. Därför är det allt mer vanligt att det föreskrivs LED-paneler eller motsvarande takmonterade armaturer som skapar en jämn ljusfördelning och hög ljusnivå över hela klassrummet. Oberoende av placering på bänkarna så uppfylls kravet på arbetsplatsen. 

Light classroom.png

Armaturer med mycket uppljus bidrar till rummets vertikalbelysning då ljuset reflekteras från väggar och tak samtidigt som det minskar risken för bländning och reflexer. Direkt ljus/nerljus bidrar till bra skuggbildning.  Infällda armaturer är en bra lösning för flexibel möblering och lägre takhöjder. Med bred ljusbild får man även ljus på väggar som bidrar till ökad jämnhet och god vertikalbelysning. 

Omfältsljus

Komplettera gärna med belysning mot väggarna för att skapa variation. Det stimulerar och piggar upp hjärnan!

Bländfritt

Välj rätt bländskydd för att undvika irriterande bländning likväl som blänk i datorskärmar.

Dimmbar

Med dimbara armaturer är det enkelt att få optimal ljusnivå som är anpassad efter behov, aktivitet och dagsljus utifrån för största möjliga komfort och energibesparing.

Flimmerfritt

Flimrande ljus är inte alltid synligt för ögat, men vår hjärna kan fortfarande uppfatta flimret och kan ge upphov till huvudvärk, trötthet och ansträngda ögon.

Dynamisk miljö

I klassrum är det en stor fördel att kunna ljusreglera belysningen vart efter behov för en ständigt god arbetsmiljö likväl som självlärande styrsensorer skapar en energieffektivare lösning. Med olika förinställda ljusscenarier är det enkelt för läraren att med ett enkelt knapptryck reglera belysningen för den skall passa aktivitet och arbetsuppdrag i klassrummet.

Skolmiljö är ett bra exempel där reglerbar ljusfärg bidrar till en bättre arbetsmiljö, att ha möjlighet att välja ljusfärg efter tidpunkt på dygnet kan bidra till bättre dygnsrytm och koncentrationsförmåga.  Kallvitt ljus är bevisat att ge ökad koncentration och vakenhet och varmvitt ljus ger möjlighet till avkoppling och lugn. På morgonen kan kallvitt ljus och hög ljusstyrka hjälpa elever och personal att vakna till och ge energi för dagen. Vill läraren rikta elevernas koncentration fram mot tavlan kan läraren välja ett belysningsscenarie med mera ljus vid tavlan och främre delen av rummet, medan resten dimras ner. Vid prov är det en fördel att både öka ljusnivån och färgtemperaturen i hela klassrummet för att gynna fokus och prestation. Eller vid tid för avkoppling och lek kan ett varmare ljus väljas. När lektionen är slut och eleverna gått för dagen dimmas belysningen ner för att till slut slockna helt. 

Justerbar ljusfärg

Kallvitt ljus ökar koncentration och piggar upp medan varmvitt ljus hjälper oss varva ner. Anpassa enkelt efter behov med en Tunable White-lösning.

Steglös dimning

Med förinställda belysningsscener får du enkelt med ett knapptryck rätt belysning efter vad som står näst på agendan.

Smart styrning

Få ut det mesta av belysningen både när det gäller komfort och energieffektivitet med smart belysningsstyrning.

Aura Connect

Med Aura Connect får du en smart belysningslösning med automatiskt och trådlöst styrd belysning som garanterar optimal belsyning var och när du behöver det. Vi samarbetar med Helvar och Casambi för att ge dig optimal ljuskomfort, maxad energieffektivitet och enkel installtion.

Läs mer

Human Centric Lighting

Ljuset styr vår inre natt- och dagklocka och har en stor påverkan på vår hälsa och välbefinnande. Med smart styrning av färgtemperatur och ljusstyrka kan en hälsosammare belysningslösning skapas.

Läs mer