T8-lysrör fasas ut 2023

T8-lysrör är en vanlig ljuskälla som används i lysrörsarmaturer i industrier, parkeringshus och en rad andra applikationsområden. Redan idag finns betydligt effektivare LED-lysrör som har lika bra eller bättre funktion. Man kan t.ex ersätta T8-lysrören direkt med ett LED-lysrör, byte av hela armaturen behövs alltså inte. T8-lysrören får nya generationen energimärkning 1 september 2021, men kommer sedan fasas ut med start 1 september 2023. 
Har du T8-lysrör i din anläggning? Kontakta oss så hjälper vi dig med en kostnads- och besparingskalkyl med alternativ belysning i form av byte av enbart ljuskälla eller komplett armatur. 

t8 phase out.jpg

Räkna ut din besparing genom att byta T8 till LED

Genom att byta ut dina traditionella T8-lysrör mot direkt ersättningsbara LED-lysrör kan du göra stora kostnadsbesparingar samtidigt som du gör ett bra val för vår planet genom sänkta CO2-utsläpp. Aura Light har flera olika LED-lysrör som passar i befintliga armaturer med traditionell teknik.

Testa gärna vår exempelkalkylator för att få en indikation på hur mycket just du kan spara!

Observera att detta är ett exempel. För en mer exakt uträkning för din specifika anläggning, ber vi dig ta kontakt med någon av våra säljare så hjälper vi dig. 

 

SE_starta kalkylatorn-button.png

Vad är Ekodesigndirektivet?

Ekodesigndirektivet sätter minimikrav på energiprestanda hos produkter och förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden. Ekodesigndirektivet trädde i kraft 2005 och implementerades i Sverige genom lagen om ekodesign som trädde i kraft 2008. Syftet med ekodesigndirektivet är att sätta en miniminivå för produkters energianvändning under livscykeln, och på så sätt sålla bort de allra sämsta produkterna på marknaden.

T8 utfasning.jpg

 

Ekodesigndirektivet tar inte bara hänsyn till energianvändningen när produkten är i bruk utan tar också hänsyn till hela livscykeln och sätter också krav på till exempel teknisk livslängd, återvinning, utsläpp till miljö och informationskrav kring farliga ämnen. Ekodesigndirektivet sätter ramar för hur krav ska tas fram och vad som kan regleras. Specifika krav för olika produkter sätts sedan i produktförordningar. Där regleras också när kraven börjar gälla. Ett direktiv måste implementeras för att bli gällande svensk lag medan en förordning blir direkt gällande lag inom hela EU, och då även i Sverige.

 

EU-kommissionens målsättning

EU-kommissionen har beräknat att de hittills beslutade ekodesignkraven kommer att spara 537 TWh el per år inom EU 2020. Tillsammans med besparingar från pannor och varmvattenberedare (653 TWh primärenergi per år) betyder det en besparing på mer än 5 %. EU:s mål är att minska energianvändningen med 20 %. För enbart belysning räknar EU-kommissionen med en besparing på 102 TWh årligen från 2020, med nuvarande ekodesignkrav. Följande delmål är att till 2030 uppnå 32,5 % ökad energieffektivitet och till 2050 skall EU vara klimatneutral.

LEDifiera din arbetsplats

Hållbar arbetsplats

Att skapa en hållbar och komfortabel arbetsplats med rätt belysning

Läs mer

Ett naturligt val med LED

LED borde vara en självklarhet med dess långa livslängd, höga effekt och avsaknad av farliga kemikalier. Hitta konverteringstabeller här för att hitta rätt variant.

Läs mer

Ekonomiskt i det långa loppet

Det finns stora ekonomiska vinningar på att satsa på hållbar belysning

Läs mer

Kontakta oss för mer information

Martin Franzén

Försäljningschef Slutkund
Tel: +46 (0)76-101 80 35
Maila mig

Kundtjänst

Tel: +46 (0)20 32 30 30
Fax: +46 (0)492 755 10

Maila oss