T8 lysrør fases ut i 2023

Lysrør T8 er en vanlig lyskilde som ofte brukes i lysrørsarmaturer som eksempel i industri, parkeringshus og en rekke andre bruksområder. Allerede i dag er det betydelig mer effektive LED -lysrør som har like god eller bedre funksjon. Du kan for eksempel erstatte T8 lysrør direkte med et LED lysrør, så det er ikke nødvendig å skifte hele armaturen. T8 lysrør vil motta den nye generasjonen energimerkinger 1. september 2021, men blir deretter avviklet fra 1. september 2023.
Har du T8 lysrør i ditt belysningsanlegg? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med kostnads- og besparelsesberegning med alternativ belysning i form av å bare bytte lyskilde eller komplett armatur. 

t8 phase out.jpg

Hva er Ekodesigndirektivet?

Ekodesigndirektivet setter minimumskrav til energiytelse av produkter og forbyr de mest energi- og ressurskrevende produktene på EU-markedet. Ekodesigndirektivet trådte i kraft i 2005 og ble implementert i Norge gjennom ekodesignloven som trådte i kraft i 2008. Formålet med ekodesigndirektivet er å sette et minimumsnivå for produkters energibruk i livssyklusen, og dermed luke ut de verste produktene på markedet.

T8 utfasning.jpg

 

Ekodesigndirektivet tar ikke bare hensyn til energibruk når produktet er i bruk, men tar også hensyn til hele livssyklusen og stiller også krav til for eksempel teknisk levetid, resirkulering, utslipp til miljøet og informasjonskrav om farlige stoffer. Ekodesigndirektivet setter rammene for hvordan krav skal utvikles og hva som kan reguleres. Spesifikke krav til forskjellige produkter er deretter fastsatt i produktforskriftene. Den regulerer også når kravene trer i kraft.

 

Målene til Europakommisjonen

Europakommisjonen har beregnet at kravene til ekodesign som er vedtatt så langt vil spare 537 TWh strøm per år innen EU 2020. Sammen med besparelser fra kjeler og varmtvannsberedere (653 TWh primærenergi per år) betyr dette en besparelse på mer enn 5%. EUs mål er å redusere energibruken med 20%. For belysning alene forventer Europakommisjonen en besparelse på 102 TWh årlig fra 2020, med gjeldende krav til ekovennlig design. Følgende delmål er å oppnå 32,5% økt energieffektivitet innen 2030 og innen 2050 vil EU være klimanøytral.

LEDify arbeidsplassen din

Bærekraftig arbeidsplass

Slik bruker du belysning til å skape en mer bærekraftig og komfortabel arbeidsplass.

Les mer

Ett naturligt val med LED

LED bør være et naturlig valg med lang levetid, høy effektivitet og fravær av farlige kjemikalier.

Les mer

Økonomisk i det lange løp

Det er store økonomiske fordeler ved å investere i bærekraftig belysning.

Les mer